MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM ER BRUK AV FLEKSIBLE DATAASSISTERTE PRODUKSJONS SYSTEMER FOR PRODUKSJON AV UNIKE LØSNINGER

Masseprodusert skreddersøm er å produsere varer og tjenester tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov med tilnærmet masseproduksjonens effektivitet.

Masseprodusert skreddersøm bygger på både masseproduksjon, håndverksorientert produksjon og forbedringsprogrammer som f.eks. LEAN

Masseprodusert skreddersøm er en forretningsstrategi. Det er mer tale om en tilnærming / filosofi enn et teknologisk gjennombrudd.

Kundene ønsker i større grad å kunne tilpasse produktene selv etter funksjon, størrelse og farge. Gjennom masseprodusert skreddersøm får kunden det beste fra masseproduksjon og det beste fra stykk-produksjon: Rask responstid, høy grad av kundetilpasing og lave kostnader! Målet er å gi kundene det de vil ha når de vil ha det.

FORSTÅ HVA KUNDEN VIL HA
En bedrift som vil drive med masseskreddersøm må forstå hva kundene vil ha. Dette er i sterk kontrast til masseproduksjon, hvor produsentene forsøker å identifisere “sentrale trender”. En masseskreddersøm bedrift må identifisere de produktattributtene hvor kundeønskene differensierer mest.

RELEVANTE ARTIKLER

Smart produksjon kan gjøre norsk industri konkurransedyktig.

Høykostlandet Norge er som skapt for framtidas vareproduksjon.

TEORI

MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM ER BRUK AV FLEKSIBLE DATAASSISTERTE PRODUKSJONS SYSTEMER FOR PRODUKSJON AV UNIKE LØSNINGER

Masseprodusert skreddersøm er å produsere varer og tjenester tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov med tilnærmet masseproduksjonens effektivitet.

Masseprodusert skreddersøm bygger på både masseproduksjon, håndverksorientert produksjon og forbedringsprogrammer som f.eks. LEAN

Masseprodusert skreddersøm er en forretningsstrategi. Det er mer tale om en tilnærming / filosofi enn et teknologisk gjennombrudd.

Kundene ønsker i større grad å kunne tilpasse produktene selv etter funksjon, størrelse og farge. Gjennom masseprodusert skreddersøm får kunden det beste fra masseproduksjon og det beste fra stykk-produksjon: Rask responstid, høy grad av kundetilpasing og lave kostnader! Målet er å gi kundene det de vil ha når de vil ha det.

FORSTÅ HVA KUNDEN VIL HA
En bedrift som vil drive med masseskreddersøm må forstå hva kundene vil ha. Dette er i sterk kontrast til masseproduksjon, hvor produsentene forsøker å identifisere “sentrale trender”. En masseskreddersøm bedrift må identifisere de produktattributtene hvor kundeønskene differensierer mest.

RELEVANTE ARTIKLER

Smart produksjon kan gjøre norsk industri konkurransedyktig:
http://www.tu.no/industri/2013/05/05/smart-produksjon-kan-gjore-norsk-industri-konkurransedyktig

Høykostlandet Norge er som skapt for framtidas vareproduksjon
http://gemini.no/2013/03/skreddersydd-pa-samleband/

HVORFOR PASSER MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM I NORGE?

Masseprodusert skreddersøm passer i Norge fordi vi må fokusere markeder som tåler høye priser, være innovative og i front teknologisk og gjøre ting annerledes ved å bruke de norske særtrekkene som en styrke:

Høyt teknologinivå:
På grunn av blant annet høye lønnskostnader har det vært et sterkt fokus på automatisering og rasjonalisering ved hjelp av ny teknologi.

Høy kompetanse:
Både lønnsnivå og teknologinivå har rasjonalisert vekk de enkle jobbene. Høy kompetanse er i dag en selvfølgelighet.

Likhet:
Det er små forskjeller med henhold til status, prestisje og lønnsnivå, uformell ledelse og tradisjon for involvering og medvirkning.

Lite konflikt:
Vi har velregulerte regimer for å håndtere uenighet, veldig lavt streikenivå og tung tradisjon for konstruktiv forhandling mellom partene i arbeidslivet.

Tillit:
Det er høy grad av gjensidig tillit mellom medarbeidere, ledere eller kunder. Dette bidrar til fleksibilitet og gir rom for innovasjon.

ER MSS NOE FOR MIN BEDRIFT?

Hvis svaret er “ja” på to eller flere av spørsmålene under, så vil MSS kunne være noe for din bedrift

1. Finnes det kunder som etterspør valgbare varianter?

2. Kan produktet tilbys med ulike stiler, størrelser eller funksjoner?

3. Kan produksjonsprosessen stilles om raskt og gi ulike varianter?

4. Gir kortere leveringstid eller lavere kostnader fordeler?

5. Kan økt kundetilfredsstillelse oppnås gjennom økt valgmulighet?

6. Består produktene av moduler, eller kan de gjøre det?

7. Tilbyr konkurrentene flere tilpasningsmuligheter enn dere?

8. Kan produktene raskt distribueres til hver enkelt kunde?

9. Har dere egen produktutvikling?

Last ned hele testen her

HVORDAN DEFINERER VI LØSNINGSROMMET FOR VÅR BEDRIFT?

INNENFOR LØSNINGSROMMET TIL EN BEDRIFT KAN DET FINNES MILLIONER AV PRODUKTVARIANTER

En bedrift som vil drive med masseskreddersøm må forstå hva kundene vil ha. Dette er i sterk kontrast til masse-produksjon, hvor produsentene forsøker å identifisere sentrale trender. En masseskreddersøm-bedrift må identifisere de produktattributtene hvor kundeønskene differensierer mest. Slik kan grensene for hva vi skal tilby trekkes opp og avgjøre hvor effektive prosesser vi får. Løsningsrommet kan defineres ved hjelp av markedsundersøkelser for MSS, bruker-verktøy for co-design og erfaringslærling.

Eksempel på løsningsrommet til en kontorstol er hjul, fotbase, lift, setemekanisme, sete-element, setetrekk, ryggmekanisme, ryggelement, armlene, hodestøttemekanisme og hodestøtte-element som kan gi millioner av teoretisk antall varianter.

Størrelse og komfort

Bedre passform er et av de viktigste argumenter for MSS og et tradisjonelt startpunkt i forbrukermarkeder.

Funksjonalitet

Faktorer som fart, presisjon, styrke, polstring, grensesnitt, oppgradering osv. er et vanlig startpunkt for kundetilpasning i industrielle marked.

Design

Faktorer som farger, stil, snitt, smaker osv. er som regel enkelt å tilfredsstille i produksjonen.

HVORDAN LAGER VI VERKTØY SOM GIR KUNDEN EN GOD OPPLEVELSE AV MULIGHETENE I LØSNINGSROMMET?

Gode kundeverktøy skapes gjennom å støtte kundene i prosessen med å identifisere sine problemer og løsninger. samtidig som kompleksiteten med å velge holdes nede.

Visualiser varianter

Konfigurasjonsverktøyet må presentere, visualisere og prise variasjonene i en rask og intuitiv læreprosess hvor det kan prøves og feiles for å gjøre en vurdering og et valg.

Snu valgprosessen til en opplevelse

50% av villigheten til å betale mer for et kundetilpasset produkt er knyttet til den positive opplevelsen med selve utformingsprosessen.

Noen opplever at å delta i utformingen av produktet kan utløse en effekt (sosialt og virkelig) som kommer fra selve prosessdeltagelsen og dette gir en “forfatter-stolthet”.

Langvarig kundelojalitet

Har man først kjøpt av en tilbyder, vil kunnskapen denne leverandøren nå har om deg utgjøre en terskel i forhold til å kjøpe av andre. Dette gjør at gjenkjøp blir langt lettere for kunden.

HVA ER KRITERIENE FOR ROBUSTE PROSESSER I EN MSS-BEDRIFT?

KRITERIENE FOR ROBUSTE PROSESSER I EN MSS-BEDRIFT

Måles i kapabiliteten til å gjenbruke eller rekombinere eksisterende organisasjons- og verdikjederessurser for å oppfylle forskjellige kunders krav.

Postponement – utsatt produktdifferensiering

Deling av verdikjeden i to deler:
– En standardisert porsjon av produktet blir produsert i første del.
– Den differensierte delen av produktet fremstilles i den andre, basert på en ordre.

Fleksibel automatisering og modulære prosesser

– Fleksibel automasjon
– Additive manufacturing (3D Printing)
– Prosessmodularitet

Tilpasningsdyktige ansatte

– Ingen teknologi kan tilpasses alle mulige svingninger
– Menneskene må ordre opp i potensielle rigide ledd i prosessen
– Ingen maskin vil kunne forutse det fremtidige løsningsrommet
– Bedrifter må fortsatt investere i menneskelig kapital
– Masseprodusert skreddersøm handler ikke bare om systemer – det handler også om ledelses-talent

HVILKE BEDRIFTER I NORGE ER MSS-BEDRIFTER?

SB SeatingKontorstolerwww.sbseating.no
Røros ProdukterRengjøringsløsninger og avfallsmøblerwww.rorosprodukter.no
Røros Vinduer og DørerVinduer og Dørerwww.rorosvinduet.no
Røros MetallKjøkkenhetterwww.rorosmetall.no
Røros TweedPledd, puter, sitteunderlagwww.rorostweed.no
MetaKjøletakwww.meta.no
SaltdalshyttaHytterwww.saltdalshytta.no
Foss KjøkkenKjøkkenwww.fossline.no
RindalshytterHytterwww.rindalshytter.no
MadshusSkiwww.madshus.no
Optimal PrintPrintprodukterwww.optimalprint.no
PickfactoryGitarplekterwww.pickfactory.com/no

Masseprodusert
skreddersøm
i norske bedrifter

KONTAKT CITY INDUSTRIAL:

Lars.Skjelstad@sintef.no
930 86 685

SENIORFORSKER
TEKNOLOGILEDELSE