Røros Vinduer og Dører

SKAP DEN IDEELLE PRODUKSJONEN SAMMEN MED KUNDEN.

RØROS VINDUER OG DØRER
– Tilpasset din utsikt!

Ved Røros Vinduer og Dører kombineres urgamle håndverkstradisjoner med moderne produksjonsmetoder.

Røros Vinduer og Dører har ny produksjonshall og moderne maskinpark på Røros. Vår virksomhet er satt opp for industriell fremstilling av kvalitetsprodukter i et marked hvor en stadig større andel av hus, og dermed vinduer, blir tegnet av arkitekter med individuelle løsninger. Produktene varierer gjennom glasstype, isolasjonsgrad, form, størrelse, sprosser og poster, åpningsmuligheter, hengsler og beslag, kitting og farger. Med disse mulighetene kan kundene og arkitektene velge runde røde vindu eller firkantede gule osv.

En stadig større andel av vinduene går på spesialmål. Men det er også riktig at noen ordre hver måned fremdeles omfatter standardvindu, det vil si standard mål og hvit farge. For oss har ikke det noe å si, vi lager allikevel vinduene på ordre for hver enkelt kunde. Og pakker dem sammen med dører og andre vindu og leverer samlet på angitt adresse. Det vi kan gjøre med standardvinduene, er å bygge en liten buffer av slike om vi har tid, med tanke på å kjøre kampanje senere. Men i hovedsak går vår produksjon etter en dagsplan.

Slik ble også Inger Lise sin ordre håndtert sammen med de andre kundeordrene denne dagen. Inger-Lise Strickert har sammen med mannen Magne Strickert nylig flyttet inn i helt ny leilighet i Røros sentrum. Leilighetene har et moderne og framtidsretta uttrykk som har likheter til gammel byggestil. -Det er tøft og modig å bygge hus med så store vindusflater på Røros, sier Inger-Lise, som får mye lys og gode solforhold inn i leiligheten gjennom de høye, femkanta vinduene. -Trekker gjør de heller ikke, og det er en fordel gjennom Rørosvinteren.

Vi har jobbet med å redusere vår leveringstid, og er inspirert til å fortsette med dette etter at vi har sett fordelene for kunde og internt. Det vil kreve enda bedre utnyttelse av maskiner og styringssystem, i en verden som er dynamisk og endrer seg fra dag til dag. Dette vil vi komme tilbake til med oppdatert informasjon senere. Vi lager vindu akkurat slik byggherren ønsker!

 

"Vinduene er med og skaper et moderne uttrykk midt i verdensarven Røros"

Inger-Lise Strickert

Masseprodusert
skreddersøm
i norske bedrifter

KONTAKT CITY INDUSTRIAL:

Lars.Skjelstad@sintef.no
930 86 685

SENIORFORSKER
TEKNOLOGILEDELSE